ยินดีต้อนรับสู่ พีพีเอ็ม การบัญชีและการวางแผนภาษี

เราคือบริษัททำบัญชีและวางแผนภาษีที่จริงใจที่สุด

รับทำบัญชี

เรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี

ที่ปรึกษาบัญชี

ให้บริการ ให้คำแนะนำด้านวางระบบบัญชี ด้านทำบัญชี ด้านการวางแผนภาษีอากร

รับสอบบัญชี

สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โปรแกรมทำบัญชี

เรามีโปรแกรมทำบัญชีสำหรับกิจการ เปิดบิลขาย บันทึกค่าใช้จ่าย ภาษีต่างๆ รวมถึง สามารถออกงบการเงินสำหรับกิจการของท่านเอง

การบัญชี

- ประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชี มากกว่า 10 ปี
- วางระบบบัญชี ทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี

ภาษี

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบสรรพากร
- ทำภาษีต่างๆ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล
- วางแผนภาษี รายเดือน รายปี

บริการด้านโปรแกรม

- ทำบัญชีออนไลน์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดบิลได้

โปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป

- สามารถออกงบการเงินสำหรับกิจการเองได้

0
ประสบการณ์การทำงาน
0
ปิดงบการเงินให้บริษัทต่างๆ

ลูกค้ามีความสุขและการตอบรับ